۱۶۸ پس لرزه در شهرستان میانه ثبت شده است

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب ۱۶۸ پس لرزه در شهرستان میانه ثبت شده است مشاهده می کنید
تا ساعت ۲۳ جمعه، ۴ زمین لرزه کمتر از ۲ ریشتر، ۱۲۳ مورد زمین لرزه با بزرگی ۲ تا ۳ ریشتر و ۳۷ مورد زلزله با بزرگی ۳ و ۴ ریشتر و ۴ مورد بین ۴ تا ۵ ریشتر ثبت شده است.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین