چندهمسری، زمینه‌سازِ مشکلاتی بزرگتر از تجرد

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب چندهمسری، زمینه‌سازِ مشکلاتی بزرگتر از تجرد مشاهده می کنید

هر چند برخی از افراد جامعه چندهمسری را یک پدیده موثر در کاهش مشکلات تجرد زنان در کشور عنوان می‌کنند، ولی برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که ترویج چند همسری نه تنها در دوره کنونی کارایی ندارد بلکه باعث بروز مفاسد و مشکلات بزرگتری برای کشورمان خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین