دو گزینه نهایی هدایت بایرن مونیخ مشخص شدند

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب دو گزینه نهایی هدایت بایرن مونیخ مشخص شدند مشاهده می کنید

اریک تن هاگ و توماس توخل دو گزینه نهایی هدایت بایرن مونیخ هستند.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین