شلیک تیرِ خلاص به سَر دوست قدیمی

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب شلیک تیرِ خلاص به سَر دوست قدیمی مشاهده می کنید

مرد جوان که دوستش را با شلیک گلوله به سرش در ماشین کشته بود، ادعا کرد او خودزنی کرده است.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین