ازبکستان بازار جدید چاپ و بسته‌بندی ایران

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب ازبکستان بازار جدید چاپ و بسته‌بندی ایران مشاهده می کنید
رئیس نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی ایران از حضور گروهی از فعالان چاپ در سفر وزیر صنعت و معدن به ازبکستان خبر داد و گفت:‌ با برگزاری پاوین چاپ ایران در این کشور،‌ ازبکستان بازار مناسبی برای چاپ و بسته‌بندی ایران خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین