امام جمعه کرج: الگوی تربیتی امام خمینی(ره)? برگرفته از مکتب فاطمی? است

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب امام جمعه کرج: الگوی تربیتی امام خمینی(ره)? برگرفته از مکتب فاطمی? است مشاهده می کنید
امام جمعه کرج گفت: الگوی تربیتی امام خمینی(ره) برگرفته از مکتب فاطمی است و برای برقراری عدالت از هیچ  تلاشی فروگذار نبودند، امام(ره) تربیت شده مکتب فاطمی بود.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین