الزامات تحقق جهش تولید/ سبحانیان: نظام آماری ناکارآمد کنونی پاشنه? آشیل نظام حکمرانی است

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب الزامات تحقق جهش تولید/ سبحانیان: نظام آماری ناکارآمد کنونی پاشنه? آشیل نظام حکمرانی است مشاهده می کنید
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، نظام آماری کارآمد یکی از الزامات تحقق جهش تولید است، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از لوازم جهش اقتصادی است.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین