پس از قشم، چابهار و ارس، کیش و بوشهر هم به خارجی‌ها واگذار شد، اما مجازی!

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب پس از قشم، چابهار و ارس، کیش و بوشهر هم به خارجی‌ها واگذار شد، اما مجازی! مشاهده می کنید

بر اساس این پیام‌های اخیر، پیرو سند همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین، جزیره کیش به چینی‌ها واگذار شده است و پیرو توافقاتی دیگر (!)، بوشهر در اختیار روس‌ها قرار گرفته است! پیام‌هایی که گویی از چندین دهه و حتی سده قبل به امروز رسیده اند و قصد دارند ایرانیان را نسبت به واگذاری مام وطن هشیار کرده و به این وسیله مانع از دست درازی اجانب شوند!
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین