رسوایی اخلاقی جانسون با یک تاجر زن آمریکایی

در سایت هومن دیزاین homandesign مطلب رسوایی اخلاقی جانسون با یک تاجر زن آمریکایی مشاهده می کنید
یک تاجر زن آمریکایی مدعی شده زمانیکه بوریس جانسون شهردار لندن بوده با او ارتباط نزدیک و خاص داشته است.
ممنون بابت بازدید از homandesign هومن دیزاین